IW IW

Onze werkwijze

Onze duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG)

De Verenigde Naties stelden 17 doelstellingen op die een eind moeten maken aan onder andere armoede, ongelijkheid en klimaatverandering: Sustainable Development Goals (SDG’s) ofwel duurzame ontwikkelingsdoelen. Een zestal SDG’s hebben raakvlakken met onze kernactiviteiten. Hier blijven wij ons de komende jaren hard voor maken:

Het InteriorWorks team

Meer weten over onze interieurspecialisten?

Wij werken met een team van professionals in onze Park Office in Amsterdam-Noord.
Iedere dag werken wij met veel enthousiasme en plezier samen om het beste voor onze klanten te realiseren.
A team that works!